Szerb Antal – az irodalomtörténész, író, esszéista, kritikus és műfordító munkássága

Előadó
Hernáth Tibold
Rendkívüli közlemény
Helyszín: ETH Hauptgebäude, D emelet, 7.2 terem (büfé: HG D-Süd (HG D 30.0075))

Egyszersmind a könyveket kedvelő olvasók figyelmébe ajánlva – mintegy kompaszként az irodalom és a szellemtörténet egyetemes értékeinek tengerén.

Az előadás foglalkozik Szerb biográfiájának sorsmozzanataival, az alkotó műveinek keletkezési körülményeivel, azok siker -és kritikai vonatkozásaival, valamint Szerb személyének korabeli és jelenlegi megítélésével.

Írói műveinek felosztása szerint foglalkozik az esszékötetek, regények, fordítások valamint a Magyar- és a Világirodalom történetének munkáival.

  1. A kezdet – Ifjukori élmények, első irodalmi szárnybontogatás
  2. Irány felfelé – Nyugat 1921, majd Minerva 1926 – Kölcsey-disszertáció leközlése
  3. Erdélyi Helikon pályázat – A Magyar irodalom története 
  4. Regények – Pendragon legenda – Utas és holdvilág
  5. A Világirodalom története – 1941-ben kiadva
  6. Utolsó regénye – A királyné nyaklánca
  7. Száz vers – Remények és próbálkozások megállni a véghez vezető úton

Az előadás a fenti, sorrendbe vett tematikai pontokkal párhuzamosan egyeztetve igyekszik bemutatni Szerb szépirodalmi munkáinak tudományos és kultúrtörténeti ötvözetét. Stílusa megejtő módon tesz lenyügözően olvashatóvá « akadémikusi » tartalmakat – Szerb az olvasók írója volt és marad.