Címlap

FALIÚJSÁG

Tagdíj: Aki bizonytalan abban, hogy van-e tagdíjhátraléka, Imre Andrástól tud érdeklődni. András email-címe az Egyesületünk/Vezetőség menüpontban, a befizetési csekk pedig a Kapcsolat/Tagdíj menüpontban található.

Meghívó: Meghívót emailben csak azon tagjainknak küldünk, aki ezen igényét közölte. Ha valaki kérése ellenére nem kapna meghívót, kérjük jelezze az adminisztrációs hibát. (→elérhetőségek)

Tagság: Az előadásokat gyakran látogató vendégeinket arra biztatjuk, hogy a közös tehervállalás és a közösségi érzés érdekében jelentkezzenek egyesületi tagnak. A tagságnak nem feltétele műszaki végzettég. (→Belépési nyilatkozat).

 

EGYESÜLETÜNK - UNSER VEREIN

Egyesületünk az ETH Alumni magyar csoportja. Tagjai az Alumninak a magyar műszaki nyelv és kultúra ápolásában érdekelt személyek.  Az egyesület szívesen lát soraiban valamint rendezvényein hasonló érdeklődésű személyeket.

Unser Verein ist die ungarische Gruppe von ETH Alumni. Mitglieder sind die von der Alumni an der Pflege der ungarischen technischen Sprache und Kultur interessierten Personen. Personen mit gleichen Interessen sind herzlich an unseren Veranstaltungen willkommen.

Az egyesület politikailag független és semleges.

Der Verein ist politisch unabhängig und neutral.

 

TEVÉKENYSÉGÜNK - UNSER TÄTIGKEITSBEREICH

Az egyesület terjeszti és támogatja a magyar műszaki és kulturális értékeket, ápolja a magyar nyelvet.

Der Verein fördert die Verbreitung des technischen Wissens bzw. der kulturellen Werten und pflegt die ungarische Sprache.

Tevékenysége nem nyereségérdekelt.

Die Tätigkeit des Vereins ist nicht gewinnorientiert.

Az Egyesület évente 8-10 műszaki vagy kulturális témájú előadást szervez magyar nyelven svájci és külföldi előadók részvételével.

Jährlich werden in Zürich acht bis zehn technische und kulturelle Vorträge in ungarischer Sprache von in- und ausländischen Referenten gehalten.

Az Egyesület programjában az előadások mellett kirándulások és társadalmi összejövetelek is szerepelnek.

Die Vorträge werden mit Exkursionen, Besichtigungen und geselligen Anlässen ergänzt.