Tipográfia – Írott beszéd, betű, szó, szöveg.

Előadó
Hernath Tibor (CH)

Tipográfia – Írott beszéd, betű, szó, szöveg.

A gondolat- és beszédrögzítés racionális és esztétikai formanyelve

Az emberek, embercsoportok egymással való érintkezésének eszközei – a gondolkodás, beszéd, nyelv – szükségelik a fizkai rögzítést az érintettség kifejezése, továbbadása, tárolása és megőrzése céljából. Ennek eszköze a írás, amit helyi társadalmi-történelmi megállapodások alakítanak folyamatosan, a racionális cél mellett – alaki felismerhetőség / olvashatóság - esztétikai igényeket is – mint külcsin - kielégíteni kívánva.