MMÉSE története
Aktualitás: 2008 márc. 1 (jegyzetek, emlékezések kötetlen formában)
Hir Gabriella, Horváth Zoltán és Csernyik György tollából, Ugron Gábor összefoglalásával

Mérnökegyesületünk keletkezése 1957-re, az első magyar menekültek Svájcba való érkezése utáni időkre vezethető vissza. Állítólag, különböző források szerint már jóval korábban, az 1930 és 1950 körüli években is volt Svájcban egy szervezett magyar akadémiai egyesület, de erről semmilyen konkrét adat nem áll rendelkezésünkre.

1957 körül sok helyen alakultak Svájcban, főleg a nagyobb városokban, más magyar egyesületek is, különböző, főleg politikai célokat követve. A Zürichben kialakuló mérnökegyesület nem volt szigorú alapszabályokkal megkötve és különösen az első időkben inkább hasonlított egy jól szervezett baráti körhöz, ahol az összekötő kapcsot a zürichi ETH technikai és mérnöki háttere képezte. Az összejövetelek 1957 februárjában a Mövenpick Beethovenstrasse-i vendéglőjében kezdődtek el.


A baráti kör néhány tagjának kezdeményezésére – Jankovich István, Koncz Tihamér, Kunovits Róbert, Magyar Balázs, Szabó Ödön – alakult meg 1958-ban a Magyar Építészek és Mérnökök Egyesülete. Az egyesület ez a generációja főleg végzett mérnökökbből vagy olyan egyetemi hallgatókból állt, akik 1956 és előtte már magyar egyetemeken tanultak és 1956 után a svájci állam jóvoltából Svájcban, javarésze az ETH valamelyik mérnöki karán folytathatta ill. fejezhette be tanulmányait.

A svájci, közismerten csak Mérnökegyesület néven ismert csoportosulás működésében az 1960-as évek elején visszaesés mutatkozott, majd 1966-ban az egyesület lényegében beszüntette tevékenységét. A szünetelésnek egyszerű és gyakorlati okaik is voltak: közel 10 éves munka után sokaknak lehetősége lett szakmai továbbképzésre, külföldi tanulmányutakra és nem utolsó sorban az alkalmazó cégek által külföldi munkahelyekre való kiküldetésekre. A szünetelés után azonban újból igény jelentkezett szervezett és gyakori összejövetelek megtartására. Igy sikerült 1976-ban Jankovich István, Nagy Csaba és Szilágyi Tibor szorgalmazására az egyesületet új életre kelteni.

Ezekben az években megjelent az ETH-n egy újabb, fiatalabb diákgeneráció. Ezek az akkori 20-25 évesek még átélték az 1956-os forradalom napjait, de Svájcba érkezésük után először vagy egy svájci érettségit kellett bepótolniuk, vagy valami más módon, főleg felvételi vizsgák alapján kapták meg egyetemi belépőjegyüket és kezdhették el tanulmányaikat. Ezek az új diákok hamarosan érintkezésbe kerültek a régebbi, idősebb magyar diákkollégákkal és ki előbb, ki később tagja lett a Mérnökegyesületnek.

Valószinüleg az 1970-es évek végéig/1980-as évek elejéig a régi, első generáció 1957-ből vezette az egyesületet. Pontos adataink erre nincsenek. Arról se tudunk, hogy voltak-e ebben az időben alapszabályok vagy közgyűlések. Az 1980-as évek idejére esnek a generációváltás első jelenségei. A 70-es években a fiatalabb generáció is befejezte tanulmányait az ETH-n, állást keresett magának, családot alapított és beilleszkedett a svájci társadalomba. Megtörténtek az első bepolgárosodások is. Az egyetemi évek alatt a magyar anyanyelv ápolása nem okozott nagy gondot. A tanulmányok befejezése után viszont kicsit szétszóródott a társaság, ami szintén a már említett közös kapocs meggyengüléséhez vezetett.
1957 februárjában kezdtük el szervezett összejöveteleinket a Mövenpick Beethovenstrasse c. vendéglőben (a mai Palavrion helyén).

Összejöveteleink célja a szakmai tapasztalatcsere, munkavállalási és kereseti lehetőségek megbeszélése, továbbá a személyes kapcsolatok kiépítése és ápolása volt.

Az első "tagok" azok voltak, akik egymást még Magyarországról ismerték.


Építészek, ill. statikusok :

Németh Pali
Jankovich Pista
Koncz Tihamér
Hir Barna és felesége, Borköles Gabi
Rozsnyainé Póczy Mimi
Várnagy Lajos és felesége Lee Marika
Bándy Pista
Magyar Ádám
Vajda Pali
Zolczer Jóska
Keszi-Harmath Andris
Ercsi Dezső
Mikuleczky Pista
Mikuleczky Sanyi
Lenz Bandi

Gépészek:

Német Árpád
Özvegyi Feri
Cserépy Zoli
Buzay Karcsi
Kunovits Robi
Rákóczi "Tibike"
Gönczy Attila
Németh LaciDesign: © Ildiko Kägi - ATIKA Webdesign - 2008 - ikaegi@atika.ch || Webmaster: Zoltan Sarosi - zsarosi@gmail.com